ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގިރާ ސަރަހައްދުގެ އީއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގިރާ ސަރަހައްދުގެ އީއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ އައިސްފައިވެއެވެ. މިބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލާ 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ބައްދަލުކުރެވި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ.
މިރަށު އިރުމަތީ ފަރާތުން ގިރަމުން އަންނަ ސަރަޙައްދަށް އަޅާފައިވާ ވެލިތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެމްޓީސީސީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ
ގިރާ ސަރަހައްދުގެ އީއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ގިރާ ސަރަހައްދުގެ އީއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:34 AM Rating: 5
Powered by Blogger.