ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 144 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 04 ޖުލައި 2024 (ބުރާސްފަތި )
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 0010:
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 11:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 142 އަދި 143ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 144 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 144 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:33 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.