ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލް ވާރު މަސްރޭސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފައިނު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މަސްރޭހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މަސްރޭހުގައި ޖުމުލަ 9 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މި މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ޓީމް ގުންބަޅައެވެ. ދެވަނައަށް ޓީމް ލޮޅުން އައިއިރު ތިންވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ ޓީމް އަލިމަސްއެވެ.

އެއްވަނައަށް އައި ޓީމަށް 3000 ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު ދެވަނައަށް 2000 ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނައަށް 1500 ރުފިޔާ ވަނީ ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންމެބޮޑު މަސް ބޭނި ފަރާތަށް 500 ރުފިޔާ ވަނީ ދީފައެވެ. އެންމެ ބޮޑު މަސް ބާނާފައިވަނީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އުމަރެވެ. 

ކައުންސިލް ވާރު މަސްރޭސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި ކައުންސިލް ވާރު މަސްރޭސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:52 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.