ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 119 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 13 ޑިސެންބަރ 2023
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 115، 116 ، 117 އަދި 118ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ސްކޫލުގެ ހޯލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަދަލު ގެނައުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

4.      ގަސްލަކުޑި ނީލަން ކިޔުމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެވިދާނެ އިޞްލާހުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

5.      ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާއިރު ހިމަނަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.

6.      ރަށުގެ މަގާއި ގޯޅިތަކަށް ކިޔުމަށް "މަގާއި ގޯޅިތަކަށް ނަންކިޔާ ކޮމެޓީން" ނިންމާފައިވާ ނަންތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 119 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 119 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:59 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.