ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 116 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެންބަރ 2023
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލް އާންމު ޖަލްސާގެ 108 އަދި 111 ވަނަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ރ.އަތޮޅު ފްޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި، ގޯލްޑަން ފްޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ ފައިނު ޓީމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ފައިނު ސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS129/311/2023/071 (16 ނޮވެންބަރު 2023) ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

5.      މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (MIB) ގައި ކައުންސިލުން ރަޖިސްޓްރީވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

6.      ސިއްހީދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 116 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 116 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:18 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.