ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ107 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 07 ސެޕްޓެންބަރު 2023 (ބުރާސްފަތި)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 102 އަދި 103 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3.      އުޞޫލު ނަންބަރު 2021/05 (ރ.ފައިނުން ދިގު މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުޞޫލު) އަށް އިޞްލާހު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގަސްކާނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

5.      އަތޮޅު ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއި ގުޅިގެން އެލަވަންސްއެއް ދިނުމާއިގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

6.      ރަމާޟާން މަހު ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނައި ހާފިޒުގެ ޓިކެޓު ބަދަލުކުރަންޖެހުމުން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ107 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ107 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:51 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.