ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 43 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން

ހުށަހެޅުން:

ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިމުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު

 

 

ނިމުނުގޮތް :

ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިމުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ދަނޑުބިންތަކުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ގަޑި 14:00 އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުން.


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 43 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 43 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:23 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.