ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ޕިކަޕެއް ގެނެސްފި

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ގެނެސްފިއެވެ.

މި ޕިކަޕަކީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ހަރަދުކޮށްގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއިހަވާލު ކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ ޕިކަޕެކެވެ.

މިކަމަށް 405510 ރުފިޔާ ކައުންސިލުން ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލުން ލަފާކުރާޣޮތުގައި މި ޕިކަޕާއިއެކު ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން ލުއިވެ އެތައް ގޮތަކުން ފަސޭހަތައް ވެގެންދާނެއެވެ.

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ޕިކަޕެއް ގެނެސްފި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ޕިކަޕެއް ގެނެސްފި Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:20 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.