ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް:  12 އޭޕްރީލް 2023 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3.      ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާތައް ރެކޯޑްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި، ޔައުމިއްޔާ ލިޔާ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

4.      ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނައި ހާފިޒުއަށް ދޭނެ ފައިސާގެ އަދަދަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން 

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:02 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.