ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް:  29 މާރިޗް 2023 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      ކައުންސިލްގެ 84 އަދި 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ކައުންސިލްގެ ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ސްކީމް އުފެއްދުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން

4.      ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:43 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.