ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ޕިކަޕެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2023/10 އިޢުލާނާއިގުޅޭ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

• ރާއްޖެމެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:44 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.