ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

"ވިޔަފާރި އަދި ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރ.ފައިނުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު 2023/P-01" އާއްމުކުރުން

މިކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 82 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ "ވިޔަފާރި އަދި ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރ.ފައިނުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު 2023/P-01" މިއިޢުލާނާއިއެކު އާއްމު ކުރީމެވެ.


"ވިޔަފާރި އަދި ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރ.ފައިނުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު 2023/P-01" އާއްމުކުރުން "ވިޔަފާރި އަދި ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރ.ފައިނުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު 2023/P-01" އާއްމުކުރުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 11:16 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.