ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް. 19 ޖަނަވަރީ 2023 (ބުރާސްފަތި)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 78 އަދި 79 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3.      2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

4.      ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

5.      ރަމަޟާން މަހު ތަރާވީޚް ނަމާދު ކުރުމަށް ހާފިޒަކު ގެނައުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

6.      ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، ދަނޑުބިން އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކުރި ނަންބަރު (IUL)311/311/2022/74 (15 ޑިސެންބަރު 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.


--
ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:04 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.