ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މެރިޓައިމް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއިގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މެރިން މެކޭނިކުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހާއިބެހޭ

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މެރިޓައިމް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއިގުޅިގެން މެރިން މެކޭނިކުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް 20 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި ރ.އުނގޫފާރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވަނީ އަންގަވާފައެވެ. މިތަމްރީން ކޯހުގެ ފީއަކީ 2000.00ރ. (ދެހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

ވީމާ، މިކޯހަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 07 ނޮވެމްބަރ 2022ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނުވަތަ 9100652 ފޯނާއިގުޅުއްވާ ނަންނޯޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މެރިޓައިމް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއިގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މެރިން މެކޭނިކުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހާއިބެހޭ ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މެރިޓައިމް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއިގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މެރިން މެކޭނިކުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހާއިބެހޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 11:33 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.