ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން 24 ނޮވެމްބަރ 2022 (މިއަދު) އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން ހަވީރު 17:00 ށް ފެށިގެން ޖަންނަތު ގޯތި ސަރަޙައްދުގައި ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

ވީމާ، ސިމެންތިއަށް ނަންނޯޓް ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ސިމެންތި ގެންގޮސްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން 30 ނޮވެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:00 ގެ ކުރިން ދުރުވެ ސިމެންތި ހަވާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިއިދާރާގެ އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަންމަނިކު (ފޯނު ނަންބަރު 7594580) ގުޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.


އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:42 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.