ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

MWSC އިން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (MWSC) އިން މިކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ސިމެންތިތައް 16 އޮކްޓޯބަރ 2022 (މިއަދު) އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރުފަހު 2:00 ން ހަވީރު 5:30 ށް ފެށިގެން ޖަންނަތު ގޯތި ސަރަޙައްދުގައި ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

ވީމާ، ސިމެންތިއަށް ނަންނޯޓް ކުރި ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ދުރުވެ ސިމެންތި ހަވާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިއިދާރާގެ އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަންމަނިކު (ފޯނު ނަންބަރު 7594580) ގުޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.


MWSC އިން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން MWSC އިން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 12:44 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.