ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

MWSC އިން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (MWSC) އިން މިކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ސިމެންތިތައް (ޑަލްމިއާ ސިމެންތި)، ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. .

ވީމާ، MWSC އިން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތި ނަގަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކުން 09 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން https://forms.gle/f5TWsbEJhrq7ES5E7 މިލިންކް މެދުވެރިކޮށް ނަން ނޯޓްކުރުމަށާއި، ނުވަތަ މިއިދާރާގެ އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަންމަނިކު (ފޯނު ނަންބަރު 7594580) އާއި ގުޅައިގެން ނަން ނޯޓްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

https://forms.gle/f5TWsbEJhrq7ES5E7

MWSC އިން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން MWSC އިން ހަދިޔާކުރި ސިމެންތިތައް ދޫކުރުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 12:47 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.