ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަނާއިބެހޭ

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00ގައި ފައިނު ސްކޫލގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޑްރެސްކޯޑު: ސްކޫލު ދަރިވަރުން- ސްކޫލް ޔުނީފޯމްގައި

މިއިޢުލާނާއިއެކު އޮޑިޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އޮޑިޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގެ ކުރިން 9536393 ނަމްބަރާއިގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަނާއިބެހޭ ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަނާއިބެހޭ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:31 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.