ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 65ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.


2.      ކައުންސިލްގެ 63 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.


3.       ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން


4.    އިދާރާއިން ކުރަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

  


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 65ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 65ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:49 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.