ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 19 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ނަން ނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

https://forms.gle/ejycvd4VXabtV2j68
އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 9:30 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.