ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށުގެ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދު ތަކުގެ މަގުތަކާއި، ގޯޅިތައް ހެދުމަށްޓަކައި، މާވިލް ގޭގެ އިރުމަތީ ގޯޅީގައިހުރި (ރަތް، ކަޅު ކުލައިން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ) ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ މިއަދު 19 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 23 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:13 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.