ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ41 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ


1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.


2.      ކައުންސިލްގެ 40ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.


3.          2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.


4.        ގޯތިން ބޭރުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ މަގުޗާޓާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

  


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ41 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ41 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 2:59 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.