ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ރައްޔިތުންގެ ކަށިކެޔޮ ގަސްތައް ކުއްޔަށް ހަވާލުކުރުމާއި މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2021/92 އިޢުލާނާއިގުޅޭ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

* ރ.ފައިނު، އިރަމާގެ / އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް އަޙްމަދު

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.
ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:25 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.