ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 62 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ (2022-2026) ގެ ރަށު ތަރައްޤީ ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 62 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 62 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:52 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.