ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

މިއިދާރާއިން ދައްކާ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް މިރަށު ބަނދަރުމަތީ މަސްކަނޑާނެތަނެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2021/63 އިޢުލާނާއިގުޅޭ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

* މަނިކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.
ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 7:20 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.