ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.     ކައުންސިލްގެ 27،28  ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3.   މިއަހަރުގެ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައިވާ 2 ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ކަނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.     ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފޭސް ޖަމުޢިއްޔާ އާއި ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 7:38 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.