ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ކައުންސިލްގެ 03ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް، މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 24،25 އަށް ވަނީ ލަސްކުރެވިފަތީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރާއިންނާއި މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް www.fainucouncil.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނީޓީ އެންޑީވާސް އާއިގުޅިގެންނެވެ.


ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:22 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.