ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މިކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް "ފައިނު ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް" ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ޑިސެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިމުބާރާތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަދި އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6580072 އާއި ގުޅުއްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ.

ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 7:26 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.