ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 20ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކައުންސިލްގެ ,19 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
3. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ރ.އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 20ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 20ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:32 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.