ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2. ކައުންސިލްގެ 7,8ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3. "ރ.ފައިނު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު" ފާސްކުރުން.

4. " ރ.ފައިނު ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ހިންގުމުގެ އުޞޫލު" ފާސްކުރުން.

5. ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއަށް އާއްމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

6. ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ، ބިޑް ކޮމެޓީ، ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޮމެޓީ، މުރާޖާ ކޮމެޓީ ފާސްކުރުން.


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:43 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.