ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ނަން ބަދަލުކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ފީ ނެގުމާއިބެހޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުން

ވެލި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން

އިދާރާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 6:05 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.