ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރުމާއި ގުޅޭ

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދުކުރުން މޫސުން ތަންދޭނަމަ މިރަށު ފްޓްޝަލް ދަނޑުގައި ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، ޢީދުނަމާދަށް ދުރުވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުން ގެއިން ވުޟޫކުރައްވައިގެން ދުރުވެދެއްވުމަށާއި، މާސްކު އެޅުއްވުމާއި، މުސައްލަ ހިފައިގެން ދުރުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.


ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރުމާއި ގުޅޭ ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރުމާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:15 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.