ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފެށުން

މިކައުންސިލުން އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން 29 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ލައިސަންސް ބުރެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އޮންލައިކޮށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް https://www.fainucouncil.gov.mv/p/licenceform.html އަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލެއްވުން އެދެމެވެ.


އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފެށުން އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފެށުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:23 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.