ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ފައިނު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފެށި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 64 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފައިނު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި ތަޖުވީދު މަގުން ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ ރައްޔިތުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފާއިތުވި އަހަރު ފައިނު ކައުންސިލުން މުޅިން އަލަށް ފެށި މުބާރާތެކެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި ފައިނު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:35 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.