ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއިގުޅޭ

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)311/311/2020/83 (07 ޑިސެމްބަރ 2020) ގެ އިޢުލާނުގައިވާ މިކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރްއާން މުބާރާތް 26 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި ފައިނު ސުކޫލް ހޯލްގައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް ލިސްޓާއި، ސެޑިއުލް މިޢުލާނާއިއެކު މިވަނީއެވެ.


ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއިގުޅޭ ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:16 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.