ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދަނޑުވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނުގެ ދަނޑުވެރިނަންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފައިނު ކައުންސިލް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއާއި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފައިނު ބަނދަރުގައި ބޭއްވި މި ސެޝަންތަކުގައި ފައިނުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަނޑުވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ބޭފުޅެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ، ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. .

ދަނޑުވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި ދަނޑުވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:08 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.