ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖުލައި މަހު ބާއްވަންހޭ އާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފައިނު ދަތުރު ވެރިންގެ ހިޔާގައި އޮތް މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 30 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:38 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.