ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މާލެ ސިޓީން ރަށަށް އައި މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީންވުން

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީން ރަށްރަށަށް އަންނަ މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީނުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން މީހަކު މިރަށަށް މިއަދު (14 ޖުލައި 2020) ގައި ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފަރާތް ކަރަންޓީން ވެފައިވަނީ މިރަށު ފިނިފެންމާގޭގައެވެ.

އެހެންކަމުން، މިއަދުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް (27 ޖުލައި 2020 ގެ ނިޔަލަށް) ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން، މިރަށު ފިނިފެންމާގެއަށް އެޗް.ޕީ.އޭގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީހަކު ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


މާލެ ސިޓީން ރަށަށް އައި މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީންވުން މާލެ ސިޓީން ރަށަށް އައި މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީންވުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:36 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.