ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މާލެ ސިޓީން ރަށަށް އައި މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީންވުން

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީން ރަށްރަށަށް އަންނަ މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީނުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން މީހަކު މިރަށަށް މިއަދު (07 ޖުލައި 2020) ގައި ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފަރާތްތައް ކަރަންޓީން ވެފައިވަނީ މިރަށު ރަނާއުގޭގައެވެ.

އެހެންކަމުން، މިއަދުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް (20 ޖުލައި 2020 ގެ ނިޔަލަށް) ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން، މިރަށު ރަނާއުގެއަށް އެޗް.ޕީ.އޭގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީހަކު ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


މާލެ ސިޓީން ރަށަށް އައި މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީންވުން މާލެ ސިޓީން ރަށަށް އައި މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީންވުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.