ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

ސަގާފަތް އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ސަގާފީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ސަގާފީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތައް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައި ދަފްތަރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވީމާ، މިރަށުގައި އުޅުއްވާ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން، މިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީވުން އެދެމެވެ.

ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާއާލާ ކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފޯމް

ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:21 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.