ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި


ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރ. ކިނޮޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްޢުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޒާހިރެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އާއިޝަތު ވިޝާޔާ އަދި އާމިނަތު ނޫރާއެވެ.

ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:27 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.