ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބެޗެލަރސް އޮފް ހިޔުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގައި ރ. އުނގޫފާރުގައި ބެޗްލަރސް އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ކޯހާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mnu.edu.mv އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި 3345155 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވައިގެންވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


ބެޗެލަރސް އޮފް ހިޔުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ބެޗެލަރސް އޮފް ހިޔުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:56 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.