ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޙާފިޒްގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މިރަށު ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ފަލާޙްގައި ޙިފްޒްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނެވުނު ޙާފިޒްގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޙަފްލާ އޮތީ 03 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:30 ގައެވެ.

މިހަފްލާގައި އެބޭފުޅާ ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ލިޔުމެއް އެރުވިފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ ހަދިޔާއެއްވެސް އެރުވުނެވެ.

ޙާފިޒްގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި ޙާފިޒްގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:44 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.