ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައީސް ޔާމީން ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުން - 24 އޮކްޓޯބަރ 2017

ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް - (ނައުޝާދު)
ރައީސް ޔާމީން ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުން - 24 އޮކްޓޯބަރ 2017 ރައީސް ޔާމީން ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުން - 24 އޮކްޓޯބަރ 2017 Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 5:20 AM Rating: 5
Powered by Blogger.