ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފައިނު ސްކޫލަށް ދޫކުރުން

ފައިނު ސްކޫލް އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އިން 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް މިރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފައިނު ސްކޫލަށް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ބޭނުންކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2017/34
އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފައިނު ސްކޫލަށް ދޫކުރުން އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފައިނު ސްކޫލަށް ދޫކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:20 AM Rating: 5
Powered by Blogger.