ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޭބިސީތަކުން ނެގޭ ކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕިކަޕް ދަތުރުތައް ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ގޭބިސީތަކުން ނެގޭ ކުނި ކުނިކޮށްޓާއި ހަމައަށް ގެންދިޔުމަށް ޕިކަޕާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

ގޭބިސީތަކުން ނެގޭ ކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި ގޭބިސީތަކުން ނެގޭ ކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:38 PM Rating: 5
Powered by Blogger.