ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 145 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 10 ޖުލައި 2024 (ބުދަ )
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 144ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      2024 އަދި 2025 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކުރުން

4.      2024 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ސްކޫލަށް ދިނުމާއިމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 145 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 145 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:07 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.