ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 131ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

• ތާރީޚް: 13 މާރޗް 2024 (ބުދަ)

• ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00

• ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1. އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2. ކައުންސިލްގެ 125، 126، 130 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3. އުސޫލު ނަންބަރު 2021/3 "ރ. ފައިނު ފަޅުތެރެއިން ދޮންވެލި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" އަށް އިސްލާހު ގެނައުމާމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

4. ބަނދަރުމަތިން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތެޔޮބިން އިއުލާނު ކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުން ދޫކުރާނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނާމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

5. 15 އަހަރަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ދަނޑުބިމުގެ އެއްބަސްވުމާއިގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދެން ކުރިއަށްދާނެގޮތަކާމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 131ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 131ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:16 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.