ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 126 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 07 ފެބުރުވަރީ 2024 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 123 އަދި 124ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      2023 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން އިތުރަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ JGOM އިން ބާކީވި ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ފާސްކުރުން

5.      ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 126 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 126 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:14 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.