ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އެކި އިދާރާތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެއަށް


ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެއަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.

މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ 3 މެންބަރުންގެ އިތުރުން އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ހިމެނިފައިވެއެވެ. 


މި ދަތުރުގައި ވަނީ، ލޯކަލް ގަވަރނަންސް މިނިސްޓްރީ، އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ، ހެކްތް މިނިސްޓްރީ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ، އެމްޓީސީސީ، އަދި އެމްއައިޓީއާިއެކު މުހިންމު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައެވެ. ، 

އެކި އިދާރާތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެއަށް އެކި އިދާރާތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެއަށް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:32 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.